همان‌طور که در صفحه وقت سفارت کانادا خواندید، سفارت کانادا مصاحبه حضوری ندارد و صرفاً به بررسی مدارک و انجام چهره‌نگاری اکتفا می‌کند؛ انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری سفارت کانادا نیز در دفاتری موسوم به VAC (visa application center) صورت می‌گیرد که در شهرهای مختلفی در اطراف ایران، خدمات ویزا را ارائه می‌کنند. وقت سفارت کانادا در ارمنستان هم در واقع به منظور انجام انگشت‌نگاری در دفتر VAC ایروان اخذ می‌شود و متقاضیان ویزا می‌توانند از ساعت ۹ صبح در این دفتر حضور یابند.

سفر کم‌هزینه، یکی از مزیت‌های بارزی‌ست که وقت سفارت کانادا در ارمنستان برای متقاضیان ویزا به همراه دارد؛ سفر به ارمنستان به منظور طی کردن مراحل اخذ ویزا، از گذشته در میان ایرانیان مرسوم بوده است، چناننچه که معمولاً برای وقت سفارت آمریکا هم ارمنستان انتخاب می‌شود.

هزینه انجام انگشت نگاری ویزای کانادا، ۸۵ دلار کاناداست که متقاضیان باید در زمان گرفتن وقت سفارت کانادا، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وقت سفارت کانادا در ارمنستان مزیت‌های دیگری هم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود پرواز، در دو روز متوالی به ایروان است و این مهم سبب می‌شود که متقاضیان بتوانند با یک مسافرت دو روزه به ارمنستان مراحل اخذ ویزا را طی کنند.

جهت اطلاع از مدارک، شرایط و هزینه ها به صفحه وقت سفارت کانادا مراجعه کنید.


هزینه های ویزای کانادا

هزینه سفارت انگشت نگاری قیمت نهایی مسافر قیمت نهایی همکار
بزرگسال بالای ۱۴ سال ۱۰۰$ CAD ۸۵$ CAD ۳۹۰$ CAD ۳۴۰$ CAD
کودک زیر ۱۴ سال ۱۰۰$ CAD معاف ۲۹۰$ CAD ۲۴۰$ CAD
بزرگسال بالای ۸۰ سال ۱۰۰$ CAD معاف ۲۹۰$ CAD ۲۴۰$ CAD

فرم مشخصات خانوادگی درخواست ویزای کانادا

فرم مشخصات فردی درخواست ویزای کانادا

وقت کانادا