مدارک لازم برای پیکاپ ویزاهای غیر مهاجرتی کانادا در آنکارا

*پاسپورت به همراه امضای داخل آن

*پرینت ایمیل سفارت کانادا

*فرم وکالت به ضمیمه ی امضا وی که مطابق امضای پاسپورت باشد.

پیکاپ ویزا

پیکاپ پاسپورت

وقت سفارت

وقت سفارت امریکا

تقویم وقت موجود سفارت

پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا

بعد از درخواست ویزای کانادا، سفارت جواب درخواست ویزا را از طریق ایمیل به متقاضی اعلام می کند. در صورت قبول شدن درخواست، متقاضی برای درخواستویزا باید پرینت ایمیل دریافتی از سفارت را به همراه پاسپورت به سفارت کانادا در آنکارا ببرد.

در صورت تمایل انجام پیکاپ ویزا کانادا در آنکارا به صورت غیرحضوری نیز امکان پذیر است.

برای این کار متقاضی باید فرم وکالت را به همراه مدارک مذکور به نماینده خود بدهد.

لازم به ذکر است که در صورت اقدام به پیکاپ ویزا کانادا به صورت غیرحضوری حتماً باید پاسپورت افراد بالای ۱۸۸ سال امضا داشته باشد و دقیقاً با امضای داخل فرم وکالت تطبیق داشته باشد.

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای مهاجرتی کانادا در آنکارا

*پاسپورت ها با امضا، پرینت ایمیل سفارت کانادا
*دو قطعه عکس ۳٫۵* ۴٫۵  با پشت زمینه سفید
*وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل ارسالی به سفارت کانادا
* امتضای متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل ارسالی به سفارت کانادا.

ویزای تضمینی کانادا توسط کادر مجرب سالیان سفر

همکار مسافر نوع ویزا محل پیکاپ پیکاپ کانادا
۱۳۰ هزار تومان +۶۱TL ۲۰۰هزار تومان +۶۱TL مهاجرتی آنکارا
۱۳۰ هزار تومان + ۶۱TL ۲۰۰هزار تومان + ۶۱TL غیرمهاجرتی