تور مالزی
 • تاریخ
 • پرواز
 • مبدأ
 • مقصد
 • هتل
 • مدت
 • قیمت (تومان)
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • M-Design-Hotel-Shamelin-Perkasa B.B
 • 6 شب
 • 1,559,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Sani kualaumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,579,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Sandpiper hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,634,000
 • 22 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Sandpiper hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,639,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Sani kualaumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,679,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Flamingo By The Lake hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,699,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • M-Design-Hotel-Shamelin-Perkasa B.B
 • 8 شب
 • 1,739,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Flamingo By The Lake hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,764,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Wira Malaysia hotel B.B
 • 8 شب
 • 1,764,000
 • 22 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Flamingo By The Lake hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,769,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Grand Seasons hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,799,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Flamingo By The Lake hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,809,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Grand Seasons hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,874,000
 • 22 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Grand Seasons hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,879,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Flamingo By The Lake hotel B.B
 • 8 شب
 • 1,904,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • ROYAL Kuala Lumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,914,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Grand Seasons hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,919,000
 • 22 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Royale Bintang hotel B.B
 • 6 شب
 • 1,929,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Furama Bukit hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,014,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • D Majestic Place Swiss Garden hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,019,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Corus hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,024,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Federal Kuala Lumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,039,000
 • 14 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Concorde KualLumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,074,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • sunway putra hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,079,000
 • 22 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Concorde KualLumpur hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,079,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Grand Seasons hotel B.B
 • 8 شب
 • 2,109,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Corus hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,139,000
 • 19 تير 96
 • ایر آسیا
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Pacific Regency hotel B.B
 • 6 شب
 • 2,179,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Furama Bukit hotel B.B
 • 8 شب
 • 2,229,000
 • 27 تير 96
 • عمان ایر
 • تهران
 • کوالالامپور
 • Royale Bintang hotel B.B
 • 8 شب
 • 2,234,000
تور سنگاپور

تور سنگاپور

تور مالزی کوالالامپور- سنگاپور
تور پنانگ

تور پنانگ

تور مالزی کوالالامپور-پنانگ
تور لنگکاوی

تور لنگکاوی

تور مالزی لنگکاوی
تور مالزی و سنگاپور

تور مالزی و سنگاپور

نوروز 96
گشت های ویژه تور مالزی

گشت های ویژه تور مالزی

گشت های ویژه تور مالزی
نظر شما :
نام :
ایمیل :
ویزای تضمینی کانادا
وقت سفارت تور ارمنستان