پیکاپ ویزا
پیکاپ ویزا

پیکاپ ویزا چیست؟ سؤالی که این روزها به وفور از سمت گردشگران پرسیده می‎شود و با اینکه اکثراً چیزهایی را در مورد آن شنیده‌اند، اما هنوز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد. کارشناسان سالیان سفر عقیده دارند که هنوز آن دسته از گردشگران که اقدام به اسفاده از این خدمات نکرده‌اند، در مورد آن‌ها دچار مشکل هستند.
در توضیح پیکاپ ویزا، ابتدا باید به مشکلی اندیشید که ممکن است گریبا‌ن‌گیر گردشگران هر کشوری باشد و آن هم چیزی نیست جز عدم وجود سفارت‌خانه کشوری که می‌خواهند به آن سفر کنند. این عدم وجود سفارت‌خانه در وطن گردشگران، مسیر گرفتن ویزا را اندکی مشکل می‌کند. مثلاً در ایران، اگر کسی بخواهد به کانادا و یا آمریکا سفر کند، باید مراحل صدور ویزای خود را در یکی از کشورهای اطراف که سفارت‌خانه آمریکا و کانادا در آن‌ها وجود دارد، پی‌گیری کند (مثلاً ترکیه و یا امارات).
پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای کانادا

پیکاپ ویزای کانادا

مشکلی که در این جریان پیش می‌آید، هدر رفتن زمان، و پرداخت هزینه‌هایی‌ست که باید تنها برای گرفتن وقت سفارت متحمل ‌شد. اما این پایان ماجرا نیست؛ چرا که گردشگران به جز بار اولی که موظف‌اند سفر چند روزه‌ای را به کشورهای واسط انجام دهند، مجبور به سفر دوباره‌ای به آن کشورها خواهند بود.
تصور کنید که یک ایرانی برای گرفتن ویزای آمریکا اقدام کرده است؛ این شخص باید مدارکش را به طریقی که سفارت‌خانه آمریکا به او اعلام می‌کند، به این سفارت‌خانه ارسال کند و پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به ویزا، منتظر صدور وقت سفارت آمریکا در یکی از کشورهای اطراف ایران بماند. پس از صدور وقت مصاحبه از سوی وزارت‌خانه، این شخص موظف است که خود را در تاریخ اعلام شده به کشور واسط برساند. اما نکته مهم اینجاست که دقیقاً پس از مصاحبه، ویزای موردنظر صادر نمی‌شود و ممکن است که سفارت‌خانه آمریکا بین 10 روز تا 1 ماه، مدارک را برای صدور ویزا بررسی کند. مطمئناً به این خاطر که روز صدور ویزا دقیقاً مشخص نیست، آن شخص به ایران باز می‌گردد. اما وقتی ویزای این شخص صادر شد و ایمیل سفارت آمریکا مبنی بر صدور ویزا به دست او رسید، این شخص مجدداً مجبور است که به کشور واسط سفر کند. چرا که سفارت‌خانه آمریکا، پاسپورت را در روز مصاحبه به شخص برمی‌گرداند و حال که ویزا صادر شده باید برچسب ویزا را در پاسپورت بچسباند. نکته مهم این است که سفارت‌خانه آمریکا، پاسپورت‌های ارسالی را نمی‌پذیرد و شخص ملزم است که خودش و یا یک نماینده از طرف او برای بردن پاسپورت و پس گرفتن‌اش پس از صدور ویزا، به آن کشور واسط سفر کند.
اینجاست که نقش پیکاپ ویزا پررنگ می‌شود. کارگزاران خدمات پیکاپ ویزا، نمایندگی گردشگران را می‌پذیرند و با هزینه بسیار بسیار کمتر از سفر به کشور واسط، تنها با یک وکالتنامه از طرف متقاضیان ویزا، به آن کشور سفر می‌کنند و پاسپورت مهرشده و یا برچسب‌خورده را برای گردشگران می‌آورند و به این خاطر که در هر سفر چندین پاسپورت را با خود به همراه می‌برند، هزینه استفاده از خدمات پیکاپ ویزا بسیار پایین است.
ویزای تضمینی کانادا
وقت سفارت تور ارمنستان