• هتل شانگری لا تورنتو
 • هتل شانگری لا تورنتو
 • هتل شانگری لا تورنتو
 • هتل شانگری لا تورنتو
 • هتل شانگری لا تورنتو
 • هتل شانگری لا تورنتو

هتل شانگری لا تورنتو

درجه هتل: 5 ستاره
شهر: تورنتو
کشور: کانادا

اصطلاح «شانگری-لا»، استعاره‌ای ادبی از یک آرمان‌شهر است که مردم در آن با خوشی و لذتِ تمام زندگی می‌کنند. هتل

 • هتل هیلتون تورنتو
 • هتل هیلتون تورنتو
 • هتل هیلتون تورنتو
 • هتل هیلتون تورنتو
 • هتل هیلتون تورنتو
 • هتل هیلتون تورنتو

هتل هیلتون تورنتو

درجه هتل: 4 ستاره
شهر: تورنتو
کشور: کانادا

مجموعه هتل‌‌های هیلتون را نه فقط کسانی که به دنبال تور کانادا می‌گردند، بلکه تمام جویندگان تورهای خارج از کشور

Call Now Button