بایدها و نبایدها در بازدید از معبدهای بودایی

بایدها و نبایدهای پوشش و رفتار در معابد بودایی (از جمله معابد تایلند)

حضور در اماکن مذهبی شهرهای مختلف نیازمند احترام به باورها و سنت‌های مردمان آن شهرهاست. حضور در معابد بودایی هم از این قائده مستثنی نیستند. قسمت‌های مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا،