مراکز خرید آنکارا

مراکز خرید آنکارا

آنکارا، بهترین و ارزان‌ترین شهر ترکیه برای خرید است. بسیاری از لباس‌هایی که در فروشگاه‌های شهرهای ایران فروخته می‌شوند، توسط تاجران ایرانی از بازارهای آنکارا خریداری شده‌اند.
قیمت کالاها و

مساجد استانبول

مساجد استانبول

استانبول سالیان سال، مرکز سیاسی امپراطوری عثمانی بوده‌است. مساجد و کاخ‌ها، اماکن بسیار مهمی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی آن زمان بوده‌اند. استانبول هم از این قائده مستثنی نیست. برای