دانشگاه آکسفورد

دانشگاه آکسفورد

25/09/1396
انگلیس

دانشگاه آکسفورد (Oxford university) که در شهر آکسفورد در منطقه آکسفورد شایر انگلستان قرار دارد ، قدیمی‌ترین دانشگاه انگلیسی‌ زبان جهان به‌شمار می‌رود. با این که تاریخ دقیق تأسیس این دانشگاه معلوم نیست ، اما قدیمی‌ترین اسناد باقی‌مانده از گذشته نشان می‌دهد که از سال ۱۰۹۶ فرایند آموزش در آکسفورد جریان داشته ‌است که به همین دلیل، آکسفورد قدیمی‌ترین دانشگاه در منطقه انگلیسی زبان و دومین دانشگاه قدیمی در جهان شناخته می‌شود.
رشد آکسفورد زمانی شروع شد که هنری دوم ، تحصیل دانشجویان انگلیسی را در دانشگاه پاریس ممنوع کرد. همچنین بعد از اختلافی که بین دانشجویان و مسئولین آکسفورد در سال ۱۲۰۹ پدیدار شد، عده‌ای از کادر آکادمیک این دانشگاه به شهر کمبریج رفته و دانشگاهی را که امروزه به نام دانشگاه کمبریج می‌شناسیم ، تأسیس کردند.

دانشگاه آکسفورد
دانشگاه آکسفورد

دانشگاه آکسفورد از موسسات و دانشکده‌ها و دپارتمان‌های مختلفی تشکیل شده. همچنین بخاطر قدمت قدیمی این دانشگاه و دانشگاه کمبریج، نام این دو را آکسبریج(Oxbridge)  نهادند.

آدرس:  Oxford OX1 2JD, UK

دانشگاه آکسفورد
دانشگاه آکسفورد

دانشکده ها :

 

مکان: All Souls College

ساعت بازدید: 14:00-16:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Balliol College

ساعت بازدید: 10:00-17:00

نرخ بازدید: £2

 

مکان: Brasenose College

ساعت بازدید:10:00-11:30

نرخ بازدید: £2

 

مکان: Christ Church

ساعت بازدید:10:00-16:15

نرخ بازدید£8:

 

مکان: Corpus Christi College

ساعت بازدید:13:30-16:30

نرخ بازدید:رایگان

 

مکان: Exeter College

ساعت بازدید:14:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Green Templeton College

ساعت بازدید:با وقت قبلی

نرخ بازدید: –

 

مکان: Harris Manchester College

ساعت بازدید:10:00-17:30

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Hertford College

ساعت بازدید: 14:00-16:30

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Jesus College

ساعت بازدید: 14:00-16:30

نرخ بازدید: £2

 

مکان: Keble College

ساعت بازدید:14:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Kellogg College

ساعت بازدید:9:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

موزه ها:

 

مکان: Ashmolean Museum

ساعت بازدید: 10:00-17:00(به جز دوشنبه ها)

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Oxford University Museum of Natural History

ساعت بازدید: 10:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Museum of the History of Science

ساعت بازدید:12:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Pitt Rivers Museum

ساعت بازدید:10:00-16:30

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Bate Collection of Musical Instruments

ساعت بازدید:14:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Bodleian Library & Weston Library

ساعت بازدید:24 ساعته

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Christ Church Picture Gallery

ساعت بازدید:10:30-17:00

نرخ بازدید: £4

مکان: Christ Church Meadow

ساعت بازدید: –

نرخ بازدید: –

 

مکان: Botanic Garden

ساعت بازدید: 9 صبح تا پایان وقت اداری

نرخ بازدید: £5

 

مکان: Harcourt Arboretum

ساعت بازدید: 24 ساعته

نرخ بازدید: £4.50

 

مکان: University Parks

ساعت بازدید: 7:45 صبح تا پایان وقت اداری

نرخ بازدید: رایگان

 

مکان: Sheldon Ian Theatre

ساعت بازدید: 10:00-13:00 و 14:00-16:00

نرخ بازدید: £3.50

 

مکان: University Church of St Mary the Virgin

ساعت بازدید:9:00-17:00

نرخ بازدید: رایگان

Call Now Button