پلاژ بانوان آنتالیا

افتتاح پلاژ ساحلی بانوان آنتالیا

01/08/1397
آنتالیا

آنتالیا از جمله شهرهای توریستی در ترکیه می‌باشد که سواحل زیبایی را در دل خود گنجاده است. به‌تازگی برای راحتی بیش‌تر بانوان پلاژ ساحلی ویژه بانوان در این شهر ایجاد شده است و امکانات مناسبی را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های بارز این پلاژ عوامل و کارکنان زن آن هستند و هیچ مردی حق ورود به داخل آن را ندارد. انتضار می‌رود که با برپایی پلاژ بانوان آنتالیا بخش بزرگی از زنان محجبه ترکیه و توریست‌های مسلمان که حاضر نیستند در پلاژهای خانوادگی و مختلط به تفریحات ساحلی در تور آنتالیا بپردازند، بسیار مناسب می‌باشد.

براساس گفته‌های شهردار آنتالیا این پلاژ بیش از 640 کیلومتر و این تنها مکانی است که به زنان اختصاص داده شده است. همچنین برخی از انتقادات مبنی بر تفکیک جنسیتی نیز افزود که در دهه‌ی 1930 در زمان آتاتورک نیز پلاژهای ساحلی مخصوص بانوان  وجود داشت که پس از مرگ وی جمع‌آوری شدند. این پلاژها هدیه‌ی مناسبی است که در اختیار بانوان در تور ترکیه قرار خواهد گرفت.

Call Now Button