وقت سفارت آمریکا دانشجویی
 سایر مدارک مورد نیاز برای دوره دکترا و فرصتهای مطالعاتی

 توضیح کامل موضوع تحقیق موضوع تحقیق با ذکر کلمات کلیدی علمی
در صورت همراهی همسر :
کپی آخرین مدک تحصیلی و زندگینامه (رزومه) وی
عدم سوءپیشینه  و مدرک پایان خدمت (معافیت)
صفحه دوم شناسنامه و ترجمه
گذرنامه (امضاشده)
سند ازدواج و ترجمه
مدرک تحصیلی و ترجمه 

مدارک وقت سفارت دانشجویی امریکا

لطفا تمامی مدارک درخواستی وقت سفارت دانشجویی امریکا  را به ترتیبی که در زیر آمده در دو دسته مرتب نمایید.

سری اول مدارک وقت سفارت دانشجویی ، می بایست حاوی اصل مدارک تاییدشده باشد و برای سری دوم ، کپی این مدارک کافی می باشد.

نکته مهم: در صورت ناقص بودن مدارک وقت سفارت دانشجویی امریکا و یا عدم رعایت ترتیب آنها، تقاضای شما تحویل گرفته نخواهد شد.

 گذرنامه (امضاشده) و کپی از صفحات اول و دوم گذرنامه

 عکس جدید با پس زمینه روشن که قدیمی تر از شش ماه نباشد. اندازه 5*5 سانتیمتر, 600*600 dpi

  شناسنامه و ترجمه

  گذرنامه

پرینت فرم پرداخت sevis

  اصل فرم I-20

  فرم  DS160

  پذیرش یا تایید دانشگاه مبنی بر دریافت تقاضای پذیرش، برای دوره دکترا و فرصت مطالعاتی دعوتنامه استاد راهنما

  عدم سوءپیشینه  و مدرک پایان خدمت (معافیت)

   تعهد محضری از حامی مالی

  مدرک دال بر چگونگی تامین مخارج در مدت تحصیل ( حساب بانکی ، دعوتنامه رسمی ، بورس)

  ترجمه رسمی مدارک تحصیلی بهزبان انگلیسی یا آلمانی که توسط سفارت تایید شده باشند ( به برگه های راهنمای درخواست اقامت و تاییدمدارک مراجعه شود)

  زندگینامه (رزومه) (CV) با ذکر آدرس، پست الکترونیکی و تلفن

  نامه انگیزه تحصیلی (SOP)  نوشته شده توسط خود متقاضی وقت سفارت دانشجویی همراه با امضاء

  مدارک دال بر معلومات زبان

TOEFL - GRE - SAT - IELTS

  در صورت امکان:

  مدرک سوابق فعالیت حرفه ای و یا کاری، معرفی نامه

 

 

نظر شما :
نام :
ایمیل :
ویزای تضمینی کانادا
وقت سفارت تور ارمنستان