تور دبی ویژه جمعه ها

تور دبی ویژه جمعه ها

Hotel سرویس 2 تخته 1 تخته

کودک باتخت با ویزا

کودک بدون تخت با ویزا

تور دبی فرچون دیره

HB 919.000 1.079.000 889.000 739.000

تور دبی ارکید- دلمون

HB 959.000 1.169.000 919.000 739.000

تور دبی لاوندر-رفلکشن

HB 1.039.000 1.259.000 959.000 739.000

تور دبی کورال دیره-شرایتون دیره

BB 1.039.000 1.359.000 1.039.000 739.000

تور دبی فرچون گرند-بلک استون

HB 1.039.000 1.359.000 1.039.000 739.000

تور دبی اونیو

HB 1.029.000 1.400.000 1.029.000 739.000

تور دبی کورال دیره-شرایتون دیره

HB 1.100.000 1.529.000 1.100.000 739.000

تور دبی حیات پلیس-الغریر روتانا

BB 1.139.000 1.609.000 1.139.000 739.000

تور دبی


تور دبی ویژه جمعه ها هتل های زنجیره ای جمیراه JUMEIRAH

Hotel سرویس 2 تخته 1 تخته

کودک باتخت با ویزا

کودک بدون تخت با ویزا

تور دبی جمیراه کریک ساید

BB 1.500.000 2.339.000 1.219.000 889.000

تور دبی جمیرا امارات تاور

BB 1.569.000 2.479.000 1.359.000 889.000

تور دبی جمیراه زعبیل سرای

BB 1.989.000 3.319.000 1.989.000 969.000

تور دبی جمیراه بیچ

BB 2.200.000 3.739.000 1.779.000 969.000

 


تور دبی
 

نظر شما :
نام :
ایمیل :
ویزای تضمینی کانادا
وقت سفارت تور ارمنستان