مریم رضایی
این ویزا دائمی هستش؟ با وجود مشکلات سیاسی ایران با کشور های دیگه ممکنه مراحل اخذ متوقف بشه؟