فرم ویزای ارمنستان

فرم ویزای ارمنستان

مدارک ویزای ارمنستان
گذرنامه یا همان پاسپورت شما که باید حداقل 6 ماه دارای اعتبار باشد.
در برخی موارد بهتر است یک کپی از پاسپورت همراه شما باشد.(جهت احتیاط)
همراه

Call Now Button