کالاندر

کالاندر

25/09/1396
انگلیس

کالاندر  یک شهر توریستی شلوغ است که در نزدیکی رودخانه استرلینگ قرار دارد و دروازه ی ورودی شهر هایلندز  نیز نامیده می شود. این شهر، پر از مغازه های سوغاتی فروشی است.

 

کالاندر

کالاندر

Call Now Button