تپه کالتون (Calton Hill)

25/09/1396
انگلیس

تپه کالتون یکی از مکان‌های تفریحی خانوادگی ادینبرو می باشد که برای گذراندن وقت بسیار مناسب است. این تپه در هنگام طلوع و غروب خورشید، منظره بسیار زیبایی برای عکاسی پدید می‌آورد.

 تپه کالتون
تپه کالتون
 تپه کالتون
تپه کالتون
Call Now Button