مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ کانادا از استانبول

  1. اصل پاسپورت امضاء شده
  2. برگۀ وکالت نامۀ امضا شده
  3. پرینت ایمیل سفارت کانادا

پیکاپ ویزای کانادا از استانبول

پیکاپ پاسپورت سفارت کانادا از استانبول معمولا از زمان تحویل به کارگزاریسفارت کانادا (VAC) هفت تا ده روز کاری زمان می برد.

پاسپورت ها با پروازهای هفتگی (یکشنبه – سه‌شنبه – پنج‌شنبه) توسط نماینده ی سالیان سفر به ترکیه فرستاده می شود و پس از اماده شدن ویزا ،پاسپورت ویزا خورده ی شخص با پرواز های هفته ی بعد آن به ایران باز می گردد.

همکار مسافر نوع ویزا محل پیکاپ پیکاپ کانادا
۱۲۰ هزار تومان + ۶۵ لیر ۱۸۰ هزار تومان + ۶۵ لیر غیر مهاجرتی استانبول

تمامی پیکاپ های ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن محل انگشت نگاری از آنکارا انجام میشود.