پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان | سالیان سفر

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان
نرخ پیکاپ امریکا

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

پاسپورت هایی که جهت صدور ویزا مورد تایید قرار گرفته اند باید در روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعات اداری جهت پیکاپ به سفارت مراجعه نمایند.
مدارک باید در یک پاکت قرار داده شده و به DROP BOX کنار سفارت انداخته شود. پس از تحویل، مامور سفارت اطلاعات تماس و محل اقامت فرد را یادداشت نموده تا در هنگام آماده شدن مدارک اطلاع رسانی شود.
باید توجه داشت که پیش از پیکاپ پاسپورت، شماره پرونده ها باید با توجه به شماره ها در سایت چک شوند. مدت زمان تقریبی آماده شدن پرونده ها در ارمنستان حدود 1 هفته است   

مدارک مورد نیاز پیکاپ پاسپورت امریکا از ارمنستان

* اصل پاسپورت با امضای مسافر
* کپی از صفحه ی اول پاسپورت با امضای مسافر
* یک قطعه عکس

 

 

ویزای تضمینی کانادا
وقت سفارت تور ارمنستان