فرم ویزای ارمنستان

فرم ویزای ارمنستان

مدارک ویزای ارمنستان

گذرنامه یا همان پاسپورت شما که باید حداقل 6 ماه دارای اعتبار باشد.

در برخی موارد بهتر است یک کپی از پاسپورت همراه شما باشد.(جهت احتیاط)

همراه داشتن یک کارت شناسایی عکس دار هم در برخی موارد نیاز است.

پرداخت خروجی مرز ایران.

ویزای ارمنستان در مرز ارمنستان صادر میشود.

در مرز ارمنستان یک فرم تقاضای ویزا ارمنستان وجود دارد که باید در مرز توسط شما تکمیل شود.(فرم ویزای ارمنستان)

بنابراین همراه داشتن یک عدد خودکار آبی یا مشکی هم بسیار خوب خواهد بود.

فرم ها را باید به زبان انگلیسی پر نمایید.

ویزا 21 روزه به ارزش 10 دلار برای شما در مرز ارمنستان صادر میشود

 

فرم ویزای ارمنستان Armenia Visa Application Form Download

به هنگام دریافت ویزای ارمنستان ، شما باید فرمی را پر کنید.

Call Now Button