•  هتل ساناپیرو
  •  هتل ساناپیرو
  •  هتل ساناپیرو
  •  هتل ساناپیرو

هتل ساناپیرو

درجه: ۳ ستاره
شهر: باتومی
کشور: گرجستان

هتل ساناپیرو یکی از هتل های ارزان قیمت گرجستان است که جدا از قیمت ارزانش امکانات بسیار خوب و استانداردی را