رویال مایل (Royal Mile)

25/09/1396
انگلیس

خیابان رویال مایل در قرن 12 به دستور پادشاه اسکاتلند برای مرتبط ساختن قلعه ادینبرو با شهر ساخته شد. در این خیابان، خانه های جذاب و تاریخی و همچنین کافه ها و رستوران های متعددی برای وقت گذرانی وجود دارد.

رویال مایل
رویال مایل
Call Now Button